Ågärder för våra gästers säkerhet

Vi på Coor Konferens är naturligtvis måna om både våra gästers och medarbetares hälsa och säkerhet. Vi har därför vidtagit följande åtgärder för att begränsa smittspridningen av Covid 19

Lokalvård

- Utökad städning och desinficering av allmänna ytor kontinuerligt.

Hygien

- Vi har handsprit vid toaletter, reception och i bokade lokaler.
- Vår personal tvättar händerna noggrant enligt gällande riktlinjer och stannar hemma vid minsta tecken på förkylning.
- Vi har skyltar med uppmaning till våra gäster att tvätta händerna ofta och vi hälsar glatt men utan att ta i hand.
- Vi har tagit bort allt skrivmaterial från respektive lokal och kommer istället tillhandahålla det material ni önskar.

Mat och dryck

- Vi serverar enbart frukt med skyddande skal (bananer och citrus) alternativt uppskuren frukt i förpackning.
- Fika serveras främst i konferenslokalen och i samråd med er som gäst enas vi om bästa möjliga lunchalternativ.

Övrigt

- Coor följer de svenska myndigheternas direktiv och har kristeam som kontinuerligt koordinerar och uppdaterar information till medarbetare, kunder och leverantörer.
- I den mån det går placerar vi grupper i lokaler som ligger separerade ifrån varandra.
- I den mån det går uppgraderar vi er till en större lokal för att möjliggöra en glesare möblering.

Visita säkert möte