Ågärder för våra gästers säkerhet

Vi på Coor Konferens är måna om både våra gästers och medarbetares hälsa och säkerhet.

Lokalvård

- Nogrann städning och desinficering av allmänna ytor kontinuerligt.

Hygien

- Vi har handsprit vid toaletter, reception och i bokade lokaler.
- Vår personal tvättar händerna noggrant enligt gällande riktlinjer och stannar hemma vid tecken på förkylning.

Mat och dryck

I samråd med er som gäst enas vi om bästa möjliga upplägg för mat och dryck under er mötesdag. Det är viktigt med livsmedelssäkerhet för oss och därför är det inte tillåtet att ha med egen mat och dryck till anläggningen. 

Övrigt

Vi följer vår branschorganisation Visitas råd för att möjliggöra säkra möten - "Safe to Visit". Läs mer här på Visitas hemsida

Visita säkert möte