Sök

Ågärder för våra gästers säkerhet

Vi på Coor Konferens är naturligtvis måna om både våra gästers och medarbetares hälsa och säkerhet. Vi har därför vidtagit följande åtgärder för att begränsa smittspridningen av Covid 19

Lokalvård

- Utökad städning och desinficering av allmänna ytor kontinuerligt.

Hygien

- Vi har handsprit vid toaletter, reception och i bokade lokaler.
- Vår personal tvättar händerna noggrant enligt gällande riktlinjer och stannar hemma vid minsta tecken på förkylning.
- Vi har skyltar med uppmaning till våra gäster att tvätta händerna ofta och vi hälsar glatt men utan att ta i hand.

Mat och dryck

I samråd med er som gäst enas vi om bästa möjliga upplägg för mat och dryck under er mötesdag. 

Övrigt

- Coor följer de svenska myndigheternas direktiv och har kristeam som kontinuerligt koordinerar och uppdaterar information till medarbetare, kunder och leverantörer.


Vi följer vår branschorganisation Visitas råd för att möjliggöra säkra möten - "Safe to Visit". Läs mer här på Visitas hemsida

Visita säkert möte