Åtgärder för våra gästers säkerhet

Vi på Coor Konferens är måna om våra gästers och medarbetares hälsa.

Vi har därför vidtagit följande åtgärder för att begränsa smittspridningen av Covid19.

Coor Konferens, boka visning